Vil ha tunnel fra Lier til Røyken

Statens vegvesen Buskerud ønsker firefelts tunnel mellom Spikkestad og Gullaug. Trafikken skal ledes i to parallelle løp gjennom Mørkåstunnelen. Prisen vil bli på mellom 720 og 750 millioner kroner, melder Drammens Tidende.

Strekningen mellom Linnes ved Gullaug i Lier og Dagslet ved Spikkestad i Røyken er en «missing link» for å få knyttet Oslofjordforbindelsen til blant annet E18. Statens vegvesen Buskerud er nesten ferdig med å planlegge ny riksvei 23 mellom Linnes og Dagslet. To nesten like alternativer er utarbeidet. Begge innebærer firefelts tunnel på strekningen, kryss i to plan ved Dagslet og en stor rundkjøring ved utgangen av tunnelen på Linnes. Prisen på de to alternativene varierer mellom 720 og 750 millioner kroner. - Vi anbefaler alternativ 1, som koster 720 millioner kroner, forteller prosjektleder Øyvind Moshagen ved Buskerud vegkontor. Strekningen Linnes-Dagslet er 3,8 kilometer lang. Mørkåstunnelen skal strekke seg over to kilometer.