EBA-direktør Kari Sandberg etterlyser enda sterkere engasjent rundt HMS-charteret. Arkivfoto.

Vil ha toppledersamling om HMS-charteret

Mange veiledere og verktøy er på plass, men nå etterlyses enda sterkere engasjement og forpliktelse rundt charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring. Toppledere skal utfordres og bedriftene engasjeres.

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring har jobbet i to og et halvt år.

- Bakgrunnen for etableringen av charteret var en erkjennelse av at det var for mange skader i næringen og at noe måtte gjøres. Underskriverne av charteret deler en nullvisjon for skader og strategien er enkel: ikke «flasketuten peker på», men fokusere på hva man kan gjøre selv, sier leder for styringsgruppen i charteret, Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) i en melding.

Behov for økt engasjement

Ifølge Sandberg er mye bra arbeid og innsats er lagt ned gjennom to og et halvt år, men samtidig mener hun det er behov for økt engasjement og nye løft.

Tiltakene det er jobbet med den siste perioden gjelder ut 2016. Ny tiltaksplan for de to neste årene skal utvikles og ferdigstilles før årsskiftet. Det er laget veiledere og verktøy, og det er laget en utredning om felles, grunnleggende sikkerhetsopplæring. Av erfaring vet vi at veiledere og andre verktøy er, viktig å ha på plass for å lykkes med å skape god HMS-kultur og de resultatene vi ønsker.

Charter versjon 2.0

Et viktig tiltak på veien videre vil være å samle toppledere for å diskutere hvordan vi kan forsterke arbeidet med charteret.

- Vi ser for oss en samling med toppledere fra alle deltakerne i charteret (Arbeids- og sosialdepartementet, byggherrene, de prosjekterende, de utførende og fagforeningene). Her ønsker vi en videre forpliktelse til charteret «versjon 2.0». Etter samlingen kan det være aktuelt å følge opp med møter og samlinger hos alle aktørene, sier Sandberg.

- En toppledersamling er nødvendig og viktig for å skape ytterligere forpliktelse, samtidig som det viktige arbeidet skjer i den enkelte utførende virksomhet. Jeg håper vi kan forsterke dette arbeidet i etterkant av toppledersamlingen, sier Kari Sandberg.

Det er i prosjektene og på byggeplassene at skader og ulykker skjer, og derfor er det helt avgjørende at vi når helt ut dit, fortsetter Sandberg.

Dagens tiltaksplan går ut 2016. Arbeidet med en ny tiltaksplan skal ferdigstilles i løpet av 2016 og skal gjelde for 2017 – 2018.