Vil forme byggenæringens fremtid - se video

12. mai samles fremtidens ledere i næringen for å lytte, lære og diskutere fremtiden innen bygg, anlegg og eiendom.

Konferansen arrangeres i forbindelse med initiativet SAMMEN2020. I sentrum for konferansen står temaet bærekraft. Her kommer man blant annet nærmere inn på hva som egentlig ligger i dette begrepet og hvordan dette skal operasjonaliseres. På samlingen vil man også diskutere hvilke politiske prioriteringer som bør fremmes.

Til konferansen kommer representanter fra ungdomspartiene, fremtidens ledere i byggenæringen, samt noen av næringens erfarne eksperter. Sammen skal de by på sin kunnskap for å bidra til faglig påfyll og gode diskusjoner.

Her kan du høre tre av fremtidens ledere i næringen fortelle mer om hva konferansen vil dreie seg om og hva de ser spesielt frem til.

I filmen møter vi Kirsten Syvertsen (salgssjef for spesialprodukter i Norcem i Heidelberg Cement Group), Kjersti Rossland (ingeniør i Schneider Electric) og Martin Brandsdal (arkitekt og partner i Hesselbrand arkitektur).