Ser frem til å samle fremtidens ledere på Lillestrøm - se video

I forbindelse med BAE-næringens initiativ SAMMEN2020, er Fredrikke Rønsen og Gina Marie Qvale utpekt til å lede arbeidet med å arrangere en konferanse for fremtidige ledere innen BAE-næringen på Lillestrøm 12. mai.

De ønsker både å provosere og utfordre.

– Vi mener bærekraft er riktig og viktig fokus for næringen, men vi krever mer, sier Fredrikke Rønsen og Gina Marie Qvale. De jobber til daglig i henholdsvis Veidekke og Rambøll.

– I dag er bærekraft et minimumskrav for alle norske virksomheter, så vi mener næringen må evne å favne bredere enn det, forklarer de to engasjerte lederne.

Se mer om hva de tenker om mulighetene og utfordringene i næringen, og hva de ønsker å få frem gjennom konferansen i videoinnslaget.

Konferansen for Fremtidens ledere i BAE-næringen arrangeres 12. mai 2020 i tilknytting til Evolve Arena på Norges Varemesse.