Et forbud mot fossil gass til oppvarming på byggeplasser kan kutte utslipp som tilsvarer CO2 fra 15.000 fossilbiler i året, ifølge Miljødirektoratet. Avbildet er boligbygging på Helsfyr i Oslo. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet
Et forbud mot fossil gass til oppvarming på byggeplasser kan kutte utslipp som tilsvarer CO2 fra 15.000 fossilbiler i året, ifølge Miljødirektoratet. Avbildet er boligbygging på Helsfyr i Oslo. Foto: Kjersti D. Moxness/Miljødirektoratet

Vil forby fossil gass til byggvarme

Miljødirektoratet har sendt et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggeplasser. Forbudet kan gi en årlig utslippsreduksjon på rundt 35.000 tonn CO2, ifølge direktoratet, og kan tre i kraft neste år.

Direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– For å nå klimamålene må det gjennomføres tiltak i alle samfunnssektorer, og utfasing av fossil gass til byggvarme ser ut til å være en ganske lavthengende frukt, sier direktør Ellen Hambro, i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Oppføring og rehabilitering av bygg krever som regel oppvarming til herding av betong, frostsikring, tørking, fuktfjerning og klargjøring for malearbeider. Ifølge direktoratet gir bruk av fossil gass til byggvarme årlige utslipp på mellom 30.000 og 40.000 tonn CO2.

– Utredningen til Miljødirektoratet viser at det finnes mer klimavennlige alternativer til fossil gass til byggvarme, som elektrisitet, fjernvarme, varmepumper og ulike former for bioenergi. Den ekstra kostnaden ved å ta disse i bruk vil utgjøre en svært liten andel av totalkostnadene for bygget, forteller Hambro.

Anmodningsvedtaket som er bakgrunnen for oppdraget foreslår ikrafttredelse i 2025, altså fra neste år.

I høringen foreslår Miljødirektoratet at forbudet trer i kraft fra 1. juli 2025, eller fra 1. januar 2026.

Det var i 2023 at regjeringen ba Miljødirektoratet utrede og fremme forslag om forbud mot bruk av fossil gass i byggvarme, med mål om at forbudet skal tre i kraft i 2025.

Forslaget omfatter ikke bruk av fossil gass til oppvarming av bygninger, eller bruk av gass til oppvarming på anleggsplasser for andre konstruksjoner som bruer og veier.

Høringsfristen er 16. august.