Over 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll ArkitekterOver 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll ArkitekterOver 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll ArkitekterOver 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll ArkitekterOver 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll ArkitekterOver 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll ArkitekterOver 500 nye boliger kan komme til Skjetleinskogen i Trondheim. Illustrasjon: Voll Arkitekter

Vil bygge over 500 boliger i kvikkleiresone i Trondheim

Bygningsrådet i Trondheim kommune skal nå ta stilling til et planforslag med 544 boliger i Skjetleinskogen i Trondheim.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel mandag.

Eiendommen er ubebygd og har bestått av skog som nå i all hovedsak er hogd ned. En del av planområdet er også dyrket mark, heter det i artikkelen.

Nå skal bygningsrådet i Trondheim planlegger å ha saken sluttbehandlet innen tirsdag denne uken. Saken avgjøres i siste instans i bystyret.

Utbyggingsselskapet Skjetleinskogen AS, med Lord Eiendom som største eiere, kjøpte eiendommen fra Trøndelag fylkeskommune i 2019.

Ifølge planforslaget skal bebyggelsen bestå av rekkehus eller småhus på to til tre etasjer i vest. I nordøst og i sør planlegges det blokker.

På grunn av plasseringen i terrenget vil flere av blokkene ha synlige underetasjer på flere sider. De høyeste blokkene kan bli åtte etasjer, skriver Adresseavisen.

Plankonsulent er Voll Arkitekter. På sine nettsider skriver arkitektkontoret at bruksarealet på boligdelen av Skjetleinskogen blir inntil 39.400 kvadratmeter, pluss et bruksareal på inntil 2.000 kvadratmeter til barnehage.

Avisen skriver videre at det må gjøres stabiliserende tiltak i grunnen før eiendommen kan bebygges. Dette skyldes at Skjetleinskogen ligger i en kvikkleiresone.

Kommunedirektøren anbefaler forslaget, men er ikke utelukkende positiv, heter det i artikkelen.