Ringve Pluss i Trondheim. Illustrasjon: Selvaag BoligRingve Pluss i Trondheim. Illustrasjon: Selvaag BoligRingve Pluss i Trondheim. Illustrasjon: Selvaag BoligRingve Pluss i Trondheim. Illustrasjon: Selvaag BoligSlik kan fasilitetene i et Selvaag Bolig Pluss-konsept se ut. Illustrasjon: Selvaag BoligSlik kan fasilitetene i et Selvaag Bolig Pluss-konsept se ut. Illustrasjon: Selvaag BoligSlik kan fasilitetene i et Selvaag Bolig Pluss-konsept se ut. Illustrasjon: Selvaag Bolig

Grønt lys for 300 Selvaag-boliger i Trondheim

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for Haakon VII gate 4 i Trondheim, og åpner dermed for bygging av de første 300 av totalt 600 planlagte plussboliger i Selvaag Boligs prosjekt Ringve Pluss.

Det kommer frem i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet denne uken.

Konsentrert boligbygging på Lade-Leangen vil, ifølge departementet, være et riktig grep for å følge opp nullvekstmålet for personbiltransport.

– Det er viktig å komme i gang med sentrumsnære byggeprosjekter som dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Statsforvalteren i Trøndelag og Statens vegvesen fremmet innsigelse til reguleringsplanen for Haakon VII gate 4 for å sikre metrobussens fremkommelighet, og ville at utbyggingen skulle utsettes til det foreligger en helhetlig analyse av trafikksituasjonen i området. Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger derimot avgjørende vekt på å komme i gang med å bygge 300 nye boliger i et sentrumsnært område med god kollektivdekning.

– Planområdet har god kollektivbetjening med metrobussen, og ligger i et område hvor det skal satses på fortetting og transformasjon. Det er viktig at statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter samarbeider godt for å finne gode transportløsninger som bygger opp under nullvekstmålet, sier Astrup i pressemeldingen.

Kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig sier til Byggeindustrien at de er glade for godkjenningen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Dette kom på overtid, så det er en stor lettelse for oss at prosjektet går gjennom. Selvaag Bolig Pluss ble lansert i 2004, og det er så langt bygget 1.500 Pluss-boliger, men dette er første gang vi gjør dette i Trondheim. Dette blir boliger med innlagt service og tjenester, hvor man får litt mer luksus og kan kjøpe seg ut av daglige gjøremål. Det har blitt veldig populært, og det blir spennende å komme med noe slikt i en by som Trondheim, hvor det er stor konkurranse på nyboligmarkedet, sier Gregersen til Byggeindustrien.

Totalt planlegger boligutvikleren en trinnvis utbygging av 600 boliger i prosjektet.

– Veien videre blir nå at vi har bedt om et oppstartsmøte for rammesøknad med kommunen. Vi håper å begynne med salget til sommeren, forteller Gregersen.