Vil anleggsmaskinparken bli elektrifisert?

For bare noen få år siden var det nesten helt utenkelig at rundt hver femte solgte nye bil skulle ha elektrisk drift i Norge. Kan vi se en tilsvarende utvikling innen de store anleggsmaskinene?

Selv om elektrifiseringen av bilparken i Norge er sterkt subsidiert, har denne utviklingen gått langt raskene enn noen hadde sett for seg. Ved siden av de nevnte subsidiene, er den aller viktige årsaken til dette selvsagt den enorme utviklingen vi har sett innen elektriske biler. Salget av el-biler hadde selvsagt ikke vært i nærheten av det vi ser i dag om alternativene hadde vært Think og tilsvarende varianter – disse maskinene var kun for entusiastene og ikke for vanlige familier. Men så kom Nissan Leaf på banen og ikke minst ga Tesla oss elektrisk kraft og luksus – og siden har det bare ballet på seg. Nå blir elektriske biler stadig mer interessante og snakket om også i store deler av resten av verden – og ser ut til å være et fenomen som nå virkelig begynner å sette seg. Kina står nå foran en større satsing på prioritering av elektriske biler, og Volvo annonserte nylig at deres første elektriske bil skal produseres i Kina.

I byggenæringen kommer det stadig strengere miljøkrav, og i Oslo kommune har man allerede satt krav om fossilfrie byggeplasser. Dette er en tematikk som vil bli tillagt stadig større vekt i tiden fremover. Når kan vi forvente å se de tunge anleggsmaskinene driftes med elektrisk kraft – og er det i hele tatt mulig å få til i praksis?

Tesla jobber nå med planer om å lansere en elektrisk lastebil. Og når Elon Musk har satt seg et mål, er det faktisk store muligheter for at visjonen på et tidspunkt vil bli lansert – og at vi kan se lastebiler som går på full el-drift – og som vil fungere i praksis.

Det finnes også allerede flere mindre anleggsmaskiner som drives ev el-motorer, og produsentene av anleggsmaskiner var faktisk også tidlig ute med hybridmaskiner. Det er nok likevel slik at en full elektrifisering av de tunge anleggsmaskinene ligger noe frem i tid – men det er helt sikket fullt mulig å få til om det er vilje til å jobbe for en slik utvikling - men enkelt blir det selvsagt ikke. Å drive en stor anleggsmaskin med full kapasitet over 10-12 timer hver eneste dag krever enorme energimengder. Men så må vi også huske på at batterikapasiteten nå er på vei gjennom en enorm utvikling. På helt normale biler har man nå rekkevidder på opptil og over 500 kilometer. Dette var selvsagt utopiske tall kun for noen få år siden. Nå snakkes det også om kapasiteter som langt overgår dagens maksimalnivåer. En slik utvikling kan man selvsagt også se innen anleggsektoren. Produsentene av anleggsmaskiner er blant verdens aller beste teknologivirksomheter, og de har gjennom de senere årene vist at de er kapable til å gjennomføre enormt kompliserte utviklingsprosjekter innen både drivstofforbruk, kapasitet, og komfortutvikling av sine maskiner. Det er en stadig kamp mellom gigantene til å utvikle seg. Kommer det krav om mer elektrifisert drift, vil de også klare å rigge seg i en slik retning.

Hvordan utviklingen blir her kan vi ikke slå fast i dag, men at det vil komme en teknologiendring som vil sørge for en langt mer miljøvennlig drift enn hva anleggsmaskinene står for i dag er helt sikkert. Utviklingen går i hurtig tempo, og med stadig kraftigere batterier og mer effektiv drift på selve maskinene, burde det helt sikkert være mulig å bygge større veistrekninger basert på el-drift om noe tid. Da må man selvsagt få på plass systemer som sikrer hurtigladning ute på prosjektene – og med løsningene som finnes i dag kan vi bare tenke oss hva som er mulig kun noen få år frem i tid.

Det er en spennende tid vi nå lever i innen utviklingen av fremtidens anleggsmaskiner, og vi i Norge har gode muligheter til å ligge foran som premissgiver i en slik utvikling. At vi vil se store endringer innen denne delen av bransjen er helt sikkert – og vi gleder oss til å se hvilke nyheter produsentene vil lansere i månedene og årene fremover. Det kan også godt være at helt andre teknologier enn el-drift vil komme sterkere på banen. Det er det som nettopp er så spennende med den teknologiske utviklingen – vi vet aldri hva som ligger bak neste sving.