Nesten 150 deltakere var med på Entreprisedagen i Bergen 27. april.Heikki Eidsvoll Holmås

– Vi trenger forutsigbarhet

Administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i EBA sier bygge- og anleggsnæringen trenger forutsigbarhet hvis målet om å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030 skal nås.

Torsdag 27. april var nesten 150 deltakere med på Entreprisedagen i Bergen, arrangert av Harald Kobbe, CMS Kluge, advokatfirmaet Sands og EBA Vestenfjelske. Programmet hadde tre hoveddeler; et overordnet perspektiv, grønne saker, lovverk og reguleringer og grønn praktisk tilnærming.

EBA direktør Heikki Eidsvoll Holmås mener at bygge- og anleggsnæringen trenger forutsigbarhet hvis klimagassutslipp skal med 55 prosent innen 2030.

EBA direktør Heikki Eidsvoll Holmås mener at bygge- og anleggsnæringen trenger forutsigbarhet hvis klimagassutslipp skal med 55 prosent innen 2030.

Må gjøre alt vi kan
Holmås pekte i sitt innlegg på at det er nedgang i salget av nye elektriske anleggsmaskiner, noe som skyldes at det ikke er god nok forutsigbarhet for de som gjennomfører investeringene.

– Med forutsigbarhet som gjør at vi vet hvor det offentlige har tenkt å gå, kan bygge- og anleggsnæringen gjør sitt til at klimamålene nås. Bygge- og anleggsnæringen står for 20 prosent av de samlete utslippene i Norge. Det betyr at det har utrolig mye å si hva vi gjør. Det er ikke mulig å nå målene om å kutte 55 prosent om ikke byggenæringen er med på å gjøre sin del av jobben. Heldigvis så er vi klar for det, vi har en ambisjon om å gjøre vår del av den jobben, sa Holmås.

– Til nå har vi i Norge på et år klart å redusere klimagassutslipp med 2,4 prosent. Skal vi klare å kutte utslipp med 55 prosent i løpet av sju år, må vi gjøre mer enn det vi har klart til nå hvert eneste år frem til 2030. For å komme i mål må vi gjøre alt vi kan, på alle fronter, sa Holmås.

Drahjelp fra EU
Holmås sa at Norge får hjelp fra EU i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

– EU stiller krav og kommer med grønne reguleringer i et tempo som vi aldri har sett maken til tidligere. Krav og reguleringer handler om å løse energikrisen og stille krav til ny fornybar energi, til mer energieffektive bygg, både de som skal bygges og de som er her. EU stiller også krav til sirkulær økonomi for å redusere materialbruken, sa Holmås.

Må få med kunder og myndigheter
I EBA tenker vi tredelt om klimagassutslipp. Det ene er det politiske, det som departementer og direktorater kommer med. Det er utrolig viktig at vi klarer å få med oss myndighetene. Det andre er kundene våre, som vi jobber opp mot for å drive utviklingen i riktig retning. Vi ser at i en god del sammenhenger er det de private kundene som drar lasset og sørger for mer miljøvennlige bygg. Det tredje er hva EBA og entreprenørene kan gjøre. På Byggedagene i fjor lanserte vi flere strakstiltak entreprenører kan gjennomføre. Vi lager veiledere som viser hvordan vi på entreprenørsiden kan være med på å kutte utslipp i nye byggerier, samtidig som vi kutter kostnader, sa Holmås.

Klimapartnerskap
– Det viktigste overordnete vi har fått til det siste året er et klimapartnerskap med regjeringen. Byggenæringen var en av de tre første næringene som har fått dette til. Gjennom samarbeid i et klimapartnerskap kan vi sikre oss forutsigbarhet på hvordan vi skal bygge. 4. mai skal vi ha et bredt innspillsmøte med regjeringen og vi har allerede satt oss ned og sett på hvordan skal vi klare å rigge dette arbeidet fremover. Skal vi lykkes må staten forplikte seg, og som gammel politiker kan jeg si at staten er ganske dårlig til å forplikte seg til ting. Ministeren må ha eierskap til klimapartnerskapet, sa Holmås.

Sol på tak
Ifølge Holmås har vi fått en ny normal for strømpriser.

– Skal vi lykkes med å redusere klimagassutslipp, trenger vi ny energiproduksjon. Det tar ti år fra vindkraftverk planlegges til de er klar til bruk. Solcelleanlegg på tak kan bygges på kort tid. Vi kan nå føre opp bygg som produserer med energi enn det bruker. Vi har kompetanse i næringen som gjør at dette kan bli standardvare. Det koster litt mer så det er viktig å få byggherrene med på slike løsninger, sa Holmås.

Kutt i bærekraftkostnadene
Han sa at offentlige anskaffelser må være i tråd med de klimamålene som er satt av regjeringen.

– Vi tenker at de store bør gå foran, som Statbygg, Oslo kommune, Forsvarsbygg og sykehusene. De må være med på å dra teknologiutviklingen fremover, så må resten av det offentlige være med, så må det brede massemarkedet komme sånn at vi er i mål i 2030. Vi ser at når det kommer til stykket så leverer ikke regjeringen. Statsbygg har veldig store ambisjoner, med det spiller ingen rolle når minister Ola Borthen Moe sier at nå er det så dårlige tider at vi må kutte i kostnader og da kuttes det i bærekraftkostnadene. Det gir ingen mening hvis regjeringen mener alvor med å nå sine egne mål. Derfor trenger vi å få tydelige føringer i klimapartnerskapet som sier at de offentlige byggherrene skal stille skikkelige, forutsigbare og langsiktige krav som sier hvor de har tenkt å være hele veien frem til 2030 og helst videre etter det. Da kan det ikke være opp til det enkelte departement å bestemme at de avviker kravene. Det kan ikke være slik at i nedgangstider sparer vi på det som handler om å legge tilrette for fremtiden, sa Holmås.

Roadshow
I to uker skal EBA rundt på et roadshow sammen med Direktoratet for økonomiforvaltning, KS og Grønn Byggallianse i hele Viken.

– Vi har også begynt å booke inn i resten av landet. På roadshowet skal vi presentere vår nye veileder som viser hvordan man både kan kutte klimagassutslipp og kutte kostnader i bygg. Dette har vist segveldig populært blant kommunene i Viken. Det er viktig å huske at de fleste offentlige bestillere er ikke som Oslo eller Bergen. Det er kommuner med kanskje 5.500 innbyggere og bygger et sykehjem hvert 20. år,. De trenger hjelp til å klare å komme i mål med hvordan dem kan gjøre dette på en miljøvennlig måte. Den beste måten å nå målet på er å være i tett og god dialog med oss som entreprenører og med alle oss som skal levere på dette og gi oss forutsigbare rammebetingelser. Så får det offentlige selv være med på å strekke seg og ikke renonsere på miljøkravene i de anskaffelsene de kommer med, sa Holmås.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.