Veidekke-sjefen: – Vi må ta ansvar for det vi kan påvirke

Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke sa i sitt innlegg på Entreprisedagen i Bergen at det er viktig at byggenæringen tar ansvar for det den kan påvirke, ikke bare det næringen selv gjør.