Peer Chr Anderssen i Skanska peker på at vi trenger en felles definisjon av produkters egenskaper.Heidi Finstad ledet seminaret.Jon Sandnes

- Vi trenger en felles definisjon av produkters egenskaper

Peer Chr. Anderssen, direktør HMS og Kvalitet i Skanska, sier at digital flyt av produktinformasjon er helt avgjørende om man skal nå målet om en bedre og mer effektiv byggenæring.

- Byggenæringen har et tydelig effektiviseringspotensial. Vi har ikke funnet løsningen på hvordan vi skal få til dette – men vi ser at vi har muligheter til å redusere ressursbruken, uttalte Anderssen på et møte rundt produktinformasjon tirsdag morgen.

- Viktig produktdokumentasjon
Han peker på at dette er et komplisert arbeid, og er noe som omfatter hele verdikjeden – og han understreker viktigheten av at også underentreprenørene innlemmes i dette arbeidet.

- Det er for liten flyt mellom aktørene i næringen, og her må det skje endringer. Limet for å få dette til er produktdokumentasjonen. Dette elementet er det viktigste i digitaliseringsarbeidet – og en digital flyt av produktinformasjonen er helt avgjørende om vi skal nå våre mål, sier Anderssen.

Han dro frem punkter som var viktig for Skanska – men som nok også kan deles av mange av deres kolleger i næringen. Dette var punkter som å møte lov- og forskriftskrav, møte kunders forventninger og krav samt å møte sertifiseringskrav. Han dro også frem poenger som å fremme riktige og gode valg med hensyn til funksjon, miljø og økonomi – samt å redusere bruken av helse- og miljøfarlige produkter.

- Det er svært krevende å følge alle lover og regler med de systemene vi har i dag. Dette gjelder hele næringen - og det er ikke sikkert at vi alltid klarer dette. Det vi trenger er en felles definisjon av produkters egenskaper for alle aktører i næringen basert på åpne standarder - og vi må få en løsning som kombinerer produktdokumentasjon med andre relaterte verktøy og prosesser, utdypet Anderssen

Stor interesse
Det var stor interesse rundt tirsdagens produktinformasjonsseminar.

- Det er gledelig å se at så mange har interesse av denne problemstillingen – og vi er fullstendig fulltegnet, uttalte adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien, som ledet samlingen.

Seminaret var et samarbeid mellom Treindustrien, EBA, Norsk Trevare, Byggmesterforbundet og Rørentreprenørene Norge og hadde tittelen «Får kundene den produktinformasjonen de trenger?» Arrangementet fant sted i NHO-bygget og flere topper fra næringen deltok. Blant annet delte BNL-sjef Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggmesterforbundet Frank Ivar Andersen og Glava-sjef Jon Karlsen sine tanke med de fremmøtte.