Kari Gro Johanson

- Vi stjeler alt vi kommer over

- I prosjektet vårt ønsker vi å hente så mye som mulig av gode erfaringer fra andre prosjekter. Det betyr at vi stjeler alt vi kommer over av lure ideer, sier Kari Gro Johanson.

Johanson er prosjektdirektør for Stavanger Universitetssykehus 2023 (SUS2023).

- Det er velig mange flinke aktører ute i næringen, og vi har oppdaget at folk er veldig villige til å hjelpe med sine erfaringer. Vi har stjålet mest av Dag Bøhler, prosjektdirektør i OUS/Drammen og vi har hentet informasjon fra helseutbyggingen Bergen, uttalte Johanson fra scenen på RIFs Høstkonferanse.

Det er vedtatt at sykehuset skal bygges ut med byggherrestyrt prosjektering og byggherrestyre entrepriser – og totalt er det snakk om 70 entrepriser.

Hun forteller at de har bygget opp et godt prosjektteam, og de rundt 70 entreprisene i prosjektet kommer nå ut i markedet i stort tempo. Totalt skal det bygges ut for rundt ni milliarder kroner på prosjektet - og stikkordet er maksimal verdiskaping.

- For å få en god prosjektgjennomføring handler alt om tillit og samarbeid - uansett kontraktsmodeller, sier Johanson.

Hun forteller at de har hatt en grundig kontraktstrategi.

- Vi har veldig god tillit og godt samarbeid med de prosjekterende som vi hentet inn, og vi jobber hele tiden med å få mest mulig sykehus for pengene, påpeker Johanson.

Tidlig ble det også vedtatt av styret i Helse Vest at valg av entreprisemodell skal sikre at lokale tilbydere kan delta i konkurransene.

- Vi er midt prosessen med å få entreprisene ut i markedet. Vi vet ikke om vi får dette til med formen vi har valgt – den største risikoen vi har er markedet. Men vi kan faktisk skifte strategi underveis om markedet ikke responderer slik vi håper, påpeker Johanson.

Johanson og resten av prosjektet har også fått en utfordring fra Helse- og omsorgsdepartementet der det pekes på at sykehus som er bygget ut i Norge den senere tiden er for dyre, og man ønsker at SUS2023 skal tenke nytt.

- Vårt svar på denne utfordringen er at vi skal bygge mest mulig offsite, vi skal ha en stor grad av standardisering og fleksibilitet, vi bygger som et heldigitalt prosjekt og vi prioriterer erfaringsoverføring, påpeker Johanson. I tillegg prioriterer de bruk av prosjektstyringssystemer hvor informasjon deles av alle partene i prosjekter.

Stavanger Universitetssykehus skal stå ferdig i 2023.