Trond Simensrud i BetonmastHæhre samt Herman Smith og Bendik Nesje i Multiconsult tok imot prisen på vegne av prosjektet.

Beste praksis-pris til Multiconsult og BetonmastHæhre

Bygg21 delte tirsdag ut Beste praksis-pris til Multiconsult og BetonmastHæhre for å prosjektere og bygge Smibelg og Storåvatn kraftverk helt uten papirtegninger.

De to selskapene tok initiativ til å prosjektere og bygge kraftverket uten papirtegninger, og i stedet gjøres det ved Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og 3D-modeller. Prosjektet er et av de første i Norge som utnytter teknologien og samhandlingen på denne måten og som også omfatter de tekniske installasjonene.

- Erfaringen så langt tilsier at det ligger 50 prosent kostnadsreduksjon bare i produksjon av tegninger. Modellen vil også kunne brukes effektivt gjennom hele kraftverkets levetid. Mulige feilkilder er vesentlig redusert. Et annet viktig element er muligheten for å gjennomføre byggbarhetsanalyser løpende. Materialleveransene vil dessuten kunne planlegges mer effektivt, noe som er helt nødvendig med tanke på prosjektets kompleksitet og geografisk beliggenhet, heter det i begrunnelsen for pristildelingen.

Arne Malonæs og Sverre Tiltnes i Bygg21 pekte under utdelingen også på at Multiconsult og BetonmastHæhre setter standard med integrert og tilpasset samhandling mellom totalentreprenør og rådgiver ved å utnytte digitale verktøy slik at behovet for papirtegninger blir eliminert.

- De har presentert prosjektet i både inn- og utland og vil ta med seg erfaringene fra prosjektet i kommende prosjekter. Multiconsult og BetonmastHæhre får Bygg21s Beste Praksis-hammer for heldigital prosjektering og samhandling, og for å dele denne praksisen med andre, sier Malonæs.

Prisutdelingen fant sted på RIFs Høstkonferanse.