Adm. dir. Liv Kari Skudal Hansteen i RIF kunne tirsdag ta imot prisen fra Bygg21.

Beste praksis-pris til RIF

På RIFs Høstkonferanse tirsdag delte Bygg21 ut Beste praksis-pris til RIF ved Liv Kari Skudal Hansteen for å dele beste kunnskap om tilstanden i bygg og infrastruktur i rapportene State of the Nation.

I begrunnelsen pekes det på at Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) har utviklet en forbilledlig praksis i hvordan de deler medlemmenes og landets beste kompetanse og praksis. RIFs ytelsesveiledere og andre veiledere er eksempler på dette.

Direktør Sverre Tiltnes i Bygg21 peker også på at i 2010 og 2015 har RIF, sammen med landets ingeniører, delt beste kunnskap om tilstanden i bygg og infrastruktur i rapportene State of the Nation.

- I 2015 identifiserte RIF et oppgraderingsbehov på 190 milliarder kroner for å bringe offentlige bygg, verdsatt til 1.700 milliarder kroner, i den stand som er påkrevet for at normalt, løpende vedlikehold skal være tilstrekkelig for å opprettholde tilstanden. RIF forbereder en ny tilstandsrapport i 2020.

Rådgivende ingeniørers forening bruker og deler beste kunnskap og praksis på en som setter standard for kostnadseffektivt og bærekraftig eierskap og forvaltning av offentlig bygningsmasse og infrastruktur, sier Tiltnes.

Arne Malonæs, Liv Kari Skudal Hansteen og Sverre Tiltnes under utdelingen.