Foto: Dan Aamlid / Skog og landskap

Verner skog i ti fylker

Regjeringen verner 33 nye skogområder i ti fylker. Til sammen er det snakk om et areal på 55 kvadratkilometer. Men målet om 10 prosent skogvern er fortsatt langt unna.

– Vi skal nå Stortingets mål om 10 prosent skogvern gjennom vern av offentlig skog og frivillig vern av privat skog. Nå har vi tatt et nytt steg for å komme nærmere målet, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I og med vedtaket øker norsk skogvern fra nær 2,95 prosent til om lag 3 prosent av den produktive skogen i landet. Av de totalt 55 kvadratkilometerne som vernes, er om lag 44 produktiv skog.

Frivillig vern

Noe av skogen er offentlig eller eid av Opplysningsvesenets fond, men det meste er privateid skog som vernes frivillig, ved at grunneierne tilbyr vern mot erstatning fra staten.

– Det frivillige skogvernet fungerer godt og er et konstruktivt samarbeid, sier Rigmor Andersen Eide (KrF).

– Ordningen med frivillig vern er svært viktig og demper vernekonflikter. At den er populær blant skogeiere viser at dette er en verneordning som også respekterer privat eiendomsrett, tilføyer Frps Jan-Henrik Fredriksen.

Truede arter

Hensikten med å verne skog er å sikre truede arter og sjeldne skogtyper, som Norge har stor variasjon av.

– Skogen inneholder det største mangfoldet av arter i Norge, og nesten halvparten av de truede artene våre lever i skogen. Skogvernet har så langt ikke stått i forhold til verdien av det biologiske mangfoldet, og det er derfor svært gledelig at Stortingets vedtatte mål begynner å gi resultater, sier energi- og klimakomiteens leder Ola Elvestuen (V).

Klimaminister Vidar Helgesen framholder at norsk skogvern faktisk bidrar til at globale mål for biologisk mangfold kan nås. Han skal selv til Mexico i desember, der det skal holdes partsmøte for FN-konvensjonen om biologisk mangfold.