– Vi leverer et stabilt kvartal, blant annet takket være vår brede kundeportefølje og en god kombinasjon av offentlige og private kunder, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult

– Vi leverer et stabilt kvartal, blant annet takket være vår brede kundeportefølje og en god kombinasjon av offentlige og private kunder, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult. Foto: Norconsult

Vekst fra Norconsult

Norconsult økte netto omsetning i fjerde kvartal 2023 med 11 prosent til 2.333 millioner kroner, sammenliknet med 2.110 millioner i samme kvartal i 2022. Selskapets justerte EBITA endte på 209 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 208 millioner i samme periode året før.

Den organiske omsetningsveksten endte på sju prosent i kvartalet.

– Økt kapasitet med flere medarbeidere og høyere timepris bidro positivt til justert EBITA, mens noe lavere faktureringsgrad og høyere personalkostnader hadde en negativ effekt, skriver selskapet i en pressemelding tirsdag morgen.

For hele 2023 økte netto omsetning med 13 prosent til 8.494 millioner kroner, etter en organisk vekst på ti prosent, mens justert EBITA endte på 810 millioner kroner mot 741 millioner i 2022.

– Tatt i betraktning at fjoråret hadde en arbeidsdag mindre enn i 2022, holdt justert EBITA-margin seg uendret på 9,9 prosent, melder Norconsult.

De foreløpige resultatene viser et resultat etter skatt på 516 millioner kroner i 2023, opp fra 454 i 2022.

– Jeg er stolt av den innsatsen våre 6.300 medarbeidere gjør for å forbedre hverdagen hver eneste dag, både for samfunnet og for våre kunder. Jeg er også fornøyd med nok et kvartal der vi oppnår god vekst og solide resultater, til tross for et marked preget av makroøkonomisk og geopolitisk usikkerhet. Vi leverer et stabilt kvartal, blant annet takket være vår brede kundeportefølje og en god kombinasjon av offentlige og private kunder, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult, i meldingen.

I løpet av fjerde kvartal gjennomførte Norconsult to oppkjøp, den sjællandske avdelingen av det danske rådgivende ingeniørselskapet Franck Miljø- og Geoteknik og det norske selskapet Planråd. Mot slutten av 2024 signerte Norconsult også en avtale om å kjøpe aksjemajoriteten i eiendomsutviklerselskapet SQM AS.