Den langvarige tvisten mellom Veidekke og Statens vegvesen handler om byggetiden som var satt av til drivingen av den 9,2 kilometer lange Lyshorntunnelen, som inngår i byggingen av ny E39 mellom Svegatjørn og Fanavegen i Vestland.

Den langvarige tvisten mellom Veidekke og Statens vegvesen handler om byggetiden som var satt av til drivingen av den 9,2 kilometer lange Lyshorntunnelen, som inngår i byggingen av ny E39 mellom Svegatjørn og Fanavegen i Vestland.

Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen

Veidekke skuffet etter tap i Høyesterett: – Brudd på byggherreforskriften får dessverre ingen konsekvenser

Veidekkes anke i tunnelbyggetidstvisten med Statens vegvesen førte ikke frem i Høyesterett. Konserndirektør Øivind Larsen er skuffet over dommen som avklarer at brudd på byggherreforskriften ikke har privatrettslige virkninger.