Ill. Henning Larsen Architects

Veidekke skal bygge nytt hovedkontor for Microsoft i Lyngby

Veidekkes datterselskap Hoffmann har fått i oppdrag av Danica Ejendomme å bygge nytt hovedkontor for Microsoft i Lyngby utenfor København. Kontrakten er en totalentreprise verdt 450 millioner danske kroner ekskl. mva.

Microsoft ønsker å samlokalisere sin danske utviklings- og salgsavdeling. Det nye hovedkvarteret bygges i lavenergiklasse 2020, og blir på 18.000 m 2 kontorlokaler og et garasjeanlegg på12.000 m2.

- Vi er meget stolte over den tillit Danica Ejendomme og Microsoft har vist Hoffmann ved å gi oss dette store oppdraget. Utviklingen av det nye hovedkontoret startet med et tett samspill der vi samlet alle parter og all kompetanse. Slikt bygger vi best sammen, sier administrerende direktør Torben Bjørk Nielsen i Hoffmann A/S.