Veidekke samler pukkvirksomhet

Veidekkes datterselskap Kolo Veidekke a.s. har inngått en emisjonsavtale med Litra Grus AS, Lillehammer, om sammenslåing av selskapenes pukkverkvirksomheter i Mjøsområdet.

Gjennom en sammenslåing av virksomhetene vil man oppnå betydelige driftsmessige gevinster Kolo Veidekkes virksomhet i Åndalen, Redalen og Lillehammer, samt selskapets aksjer i Hamar Pukk og Grus AS, overføres til Litra Grus mot oppgjør i aksjer i Litra Grus AS. Den sammenslåtte virksomheten vil beholde navnet Litra Grus AS og vil bli drevet fra Lillehammer. Kolo Veidekke og Litra Grus vil hver ha en eierandel på henholdsvis 47% og 53% i det nye selskapet Litra Grus AS vil etter sammenslåingen få en samlet årsproduksjon på 700.000 - 800.000 tonn grus- og pukkprodukter og en årlig omsetning i størrelsesorden 45 - 50 mill. kroner. En av våre suksessfaktorer er samordning av produksjonsenheter for pukk, grus og asfalt, sier Vidar Aarvold, adm. direktør i Kolo Veidekke a.s .Ved å gjennomføre en sammenslåing med Litra Grus' virksomhet vil vi oppnå dette, samtidig som vi styrker vår tradisjonelle virksomhet i Mjøsområdet, legger han til. Emisjonen er betinget av godkjennelse i generalforsamlingen i Litra Grus AS. Sammenslåingen vil således kunne skje innen utgangen av inneværende år.