Västlänken. Foto: Kasper Dudzik
Västlänken. Foto: Kasper Dudzik

Veidekke overtar sikringsarbeid i Gøteborg

Veidekke har fått i oppdrag av det svenske Trafikverket å utføre sikringsarbeider på Haga-prosjektet, som inngår i Västlänken i Gøteborg.

Trafikverket besluttet nylig å kansellere kontrakten med entreprenøren som bygger Haga-prosjektet på Västlänken. Veidekke har nå fått oppdraget med å utføre sikringsarbeider slik at en fungerende, sikker og godt vedlikeholdt arbeidsplass kan overleveres til entreprenørene som skal ferdigstille prosjektet. Sikringsarbeidet kan blant annet medføre å sikre arbeidsområdet og opprettholde sikkerhetsfunksjoner relatert til miljøtillatelser, tunnelsikring, grunnforsterkning, graving, ledningsarbeid, vannbehandlingsanlegg, lensing, asfaltering og trafikkomlegginger, skriver entreprenøren i en pressemelding.

– Vi er stolte over å få utføre sikkerhetsarbeid for Trafikverket og kunne bidra til å minimere konsekvensene av at kontrakten ble kansellert for noen uker siden. Vi vil gå sammen med Trafikverket i en felles organisering for å sikre at arbeidet utføres mest mulig effektivt, i full åpenhet og med mål om å oppnå de beste resultatene gjennom et godt samarbeid, sier Fredrik Indevall, regionsjef i Veidekke Anläggning Väst i meldingen.

Arbeidet starter umiddelbart med å få en felles forståelse av nåsituasjonen i prosjektet, hvilke tiltak som skal gjennomføres, og hvordan de skal prioriteres. Arbeidene er tenkt utført som en utførelsesentreprise med løpende fakturering.

Prosjekt Haga omfatter 1.700 meter tunnel og ny undergrunnsstasjon i Haga. Store deler av traseen bygges som tunnel i berg og består av en sportunnel og parallell tjeneste- og redningstunnel. 250 meter av tunnellen er betongkonstruksjon gjennom jord og leire, som innebærer graving i åpen sjakt.