Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

Veidekke løfter temaet psykisk helse

Psykisk helse er temaet for årets HMS-uke i Veidekke. Målet med uka er å øke åpenheten rundt dette temaet.

– Psykisk helse er for mange et vanskelig tema å snakke om, og det ønsker Veidekke å endre på, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Psykisk helse er for mange et vanskelig tema å snakke om, og det ønsker Veidekke å endre på, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Vi vet at økt åpenhet og et inkluderende arbeidsmiljø gjør det lettere å dele tanker med andre og å gi og få støtte. Vi har alle en psykisk helse, og den dekker alle bokstavene i HMS-begrepet: helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, sier HMS-direktør Lars Erik Bartnes i en melding fra selskapet.

I løpet av HMS-uka skal ansatte i Veidekke gjennom et felles program som består av blant annet refleksjonsoppgaver, og se en film der flere medarbeidere deler personlige historier relatert til psykisk helse.

– Psykisk helse er for mange et vanskelig tema å snakke om, og det ønsker Veidekke å endre på. Ved å sette søkelyset på den psykiske helsen vår, kan vi alle bli bedre til å ta vare på hverandre. Vi ønsker å skape en trygg arbeidsplass der alle kan være seg selv, bry seg om hverandre og ikke minst se hverandre, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i meldingen.