F.v.: Miljøkoordinator Jørgen Aarø i Bybanen Utbygging og prosjektsjef Hans Aakre i Veidekke Bygg Bergen. Foto: Veidekke
F.v.: Miljøkoordinator Jørgen Aarø i Bybanen Utbygging og prosjektsjef Hans Aakre i Veidekke Bygg Bergen. Foto: Veidekke

Veidekke fikk rekordhøy miljøscore for Bybanen-prosjekt

Veidekke fikk BREEAM-sertifiseringen Excellent for byggingen av sykkelveien gjennom Kronstadtunnelen i Bergen.

Prosjektet for Bybanen fikk 80,9 prosent i score, som er det høyeste som er oppnådd for et anleggsprosjekt i Norge, ifølge Veidekke.

- Vi er kjempestolte over de gode resultatene vi har oppnådd sammen med Bybanen. Høye ambisjoner for bærekraft er motiverende, men det viktigste er at prosessen har gitt oss inspirasjon og kunnskap som vi nå tar med oss til nye prosjekter. Det å få dokumentert at vi har lykkes er jo en stor tilleggsbonus, sier prosjektsjef Hans Aakre i Veidekke Bygg Bergen i en pressemelding.

Prosjekt D18 Sykkelvei Kronstadtunnelen var et oppdrag med bygging av 800 meter gang- og sykkelvei i en tidligere jernbanetrasé. 450 meter går gjennom den 110 år gamle Kronstadtunnelen som nå er utvidet og rustet opp. Det er lagt ny vannledning gjennom hele traseen, det er bygget en løsmassetunnel for gangtrafikk og i tillegg støpt en 100 meter lang betongkulvert og drevet en 70 meter lang bergtunnel for Bane NOR.

- Dette var et sammensatt prosjekt i et krevende område med en gravplass, mange naboer og flere sykehus tett på anlegget. Veidekke har i gjennomføringen hatt søkelys på miljøet rundt seg, noe BREEAM-sertifisering har bidratt til å systematisere. Samtidig har sertifiseringen skapt en arena for innovasjon og vi er meget fornøyde med måten dette prosjektet har blitt gjennomført på, sier miljøkoordinator Jørgen Aarø i Bybanen Utbygging i samme melding.