Illustrasjon: Link

Veidekke fikk grunnarbeid på bussterminal i Stockholm

Veidekke har signert avtale med Stockholm by om å utføre grunnarbeider for ny bussterminal i Katarinaberget ved Slussen i Stockholm.

Prosjektet er en utførelsesentreprise til en verdi av cirka 102 millioner svenske kroner, skriver entreprenøren i en pressemelding.

Veidekkes del av prosjektet omfatter grunnarbeid inne i berghallen som skal huse bussterminalen samt finplanering og istandsettelse av området i Klevgränd, utenfor berghallen. Arbeidet starter i juni 2021 og forventes å være ferdigstilt høsten 2023.

– Vi gleder oss til å kunne fortsette å bidra til byggingen av Nya Slussen, et prosjekt som er av avgjørende betydning for Stockholms utvikling, sier Björn Samuelsson i Veidekke Anläggning Öst i meldingen.

Nya Slussen skal være et smidig knutepunkt i Stockholms kollektivtrafikk, og bussterminalen i Katarinaberget, med sine mange innganger og forbindelser, er en sentral del av løsningen. Etter at T-banen utvides til Nacka, vil Slussens bussterminal hovedsakelig bli brukt av Värmdöbussene og et mindre antall busser fra Nacka.