Illustrasjonsfoto: Veidekke

Veidekke bygger studentleiligheter og førskole i Stockholm

Veidekke skal bygge 96 studentleiligheter samt førskole med produksjonskjøkken i Årsta i Stockholm.

Prosjektet, som går under navnet Gisslaren-kvartalet, er en totalentreprise på 127 millioner svenske kroner og beregnes ferdigstilt i andre kvartal 2021.

Bygget skal oppføres i henhold til standarden Miljöbyggnad Silver og vil også omfatte en eksisterende tilluftskanal som betjener forskjellige servicerom for motorveien Södra Länken.

– Vi takker for tilliten og ser frem til et nært samarbeid med Familjebostäder i Stockholm. Dette er det tredje studentboligprosjektet vårt, og vi vil ta i bruk all erfaring vi har opparbeidet i de foregående prosjektene for å gi Gisslaren-kvartalet de beste forutsetninger. Samspill og involvering er nøkkelen til at vi sammen leverer prosjektet med høy grad av sikkerhet og til rett kvalitet og tid, sier byggeleder Gunilla Lindgren i Veidekke Bygg Bostäder Stockholm.

Prosjektet inngår i andre etappe av byutviklingsområdet Årstastråket, der Stockholm by planlegger cirka 3.000 nye boliger i området fra Årstafältet i vest til Slakthusområdet i øst.