Veidekke bygger oppdrettsanlegg på land

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Tytlandsvik Aqua å bygge et landbasert anlegg for post-smoltproduksjon i Hjelmeland i Rogaland.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 96 millioner kroner ekskl. mva.

Dette er første byggetrinn av en større oppbygging av oppdrettsanlegget i Tytlandsvik i Ryfylke. Oppdraget innebærer oppføring av et administrasjonsbygg og to produksjonshaller på til sammen drøyt 7.500 kvadratmeter. Hver hall skal inneholde et svært effektivt renseanlegg (RAS) og fire kar à cirka 2.000 kubikkmeter for fiskeyngel/smolt.

Prosjekteringen er godt i gang, og de fysiske arbeidene starter opp i januar. Det nye anlegget skal stå ferdig i desember 2018.