Sintef Horizon. Illustrasjon: PKA Arkitektkontor AS
Sintef Horizon. Illustrasjon: PKA Arkitektkontor AS

Veidekke bygger for Sintef i Trondheim

Veidekkes har skrevet kontrakt med Sintef Energi AS om å bygge Sintef Horizon, et miljøsertifisert næringsbygg på universitetsområdet Gløshaugen i Trondheim. Oppdraget er en totalentreprise verdt 280 millioner kroner før merverdiavgift.

Sintef Horizon. Illustrasjon: PKA Arkitektkontor AS
Sintef Horizon. Illustrasjon: PKA Arkitektkontor AS

Det skriver Veidekke i en pressemelding fredag.

Det nye bygget blir på totalt 11.000 kvadratmeter, hvor 6.500 kvadratmeter er nybygg og de resterende 4.500 kvadratmeterne er rehabilitering av eksisterende kontorbygg. Sintef Horizon skal romme kontorplasser, arealer tilrettelagt for samhandling og forskning, samt kantine for ansatte og andre brukere av campus.

Prosjektet har som mål å bli et referanseprosjekt og et forbilde for øvrig fortetting og utvikling av campusområdet, heter det i pressemeldingen. Det er lagt vekt på ombruk i prosjektet, og bygget skal sertifiseres til miljøstandarden Breeam-Nor Excellent.

– Sammen med SINTEF Energi har vi gjennomført en svært vellykket samspillsfase med forprosjektet, slik at vi nå er klare til å starte på detaljprosjekteringen. Tett samspill er oppskriften vår på et vellykket prosjekt for alle parter, og vi takker så mye for tilliten og for oppdraget med å gjennomføre nok et bærekraftig prosjekt for SINTEF, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag.

Forberedende arbeid er igangsatt, og selve byggearbeidene starter på nyåret med planlagt ferdigstilling høsten 2024, skriver Veidekke.