Ill: HUS
Ill: HUS

Veidekkes miljøpris til kontorbygget ALO i Trondheim

Vinner av årets skandinaviske miljøpris i Veidekke er kontorbygget ALO i Trondheim.

– Her har lavkarbonbetong i ekstremklassen bidratt til å redusere klimagassutslippene fra bygget med 40 prosent. Bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM og WELL, skriver selskapet i en pressemelding.

De peker videre på at med mål om å kutte klimagassutslippene mest mulig, har Veidekke samarbeidet nært med betongleverandør for å få en optimal konstruksjon.

– Det er benyttet CEMIIIB lavkarbonekstrembetong i omtrent halvparten av betongstøpene, og for å lære mer om denne betongens egenskaper, har man blant annet valgt å støpe gjennom alle årstider. Resultatene er oppsiktsvekkende for et betongbygg og ser foreløpig ut til å ha resultert i cirka 40 prosent lavere klimagassutslipp fra materialer, heter det i meldingen.

– ALO er et utmerket eksempel på at Veidekke bidrar til å løfte ambisjonene utover det man trodde var mulig idet prosjektet startet. Gjennom konstruktivt samarbeid med betongleverandør og kunde kunne vi heve de allerede høye klimaambisjonene i prosjektet, og nå kan hele bransjen nyte godt av det vi har lært, sier Catharina Bjerke, bærekraftdirektør i Veidekke og juryens leder, via meldingen.

– Dette er en lagseier både for prosjektet og for Veidekke Trøndelag. Fra tilbudsprosess til utføring, fra leder til fagarbeider – her drar alle i samme retning, og alle har eierskap til ambisjonene. Samtidig har vi et godt samarbeid med kunde og leverandør, som gjensidig utfordrer hverandre, sier Marte Reenaas, bærekraftsleder i Veidekke og prosjektets energi- og miljøkoordinator.

ALO-bygget dobbelsertifiseres etter BREEAM Outstanding og WELL Platinum.

– Det blir dermed det første bygget i Norge som er dobbeltsertifisert på standardenes øverste nivå. I arbeidet med prosjektet er det blant annet lagt vekt på biodiversitet, sirkularitet, avfallsminimering, ombrukskartlegging og innemiljø. Det er planlagt for at bruken av bygget skal kunne endres over tid, skriver Veidekke.

ALO-bygget på Sluppen i Trondheim vil omfatte cirka 15.000 kvadratmeter kontorareal fordelt på sju etasjer. Kunde er R. Kjeldsberg, gjennom selskapet Sluppenvegen 23 AS. ALO-bygget ble påbegynt i 2021 og skal tas i bruk våren 2023.