Fra Veidekkes bygging av E39 Svegatjørn - Fanavegen. Foto: Anders Lillesæter

Fra Veidekkes bygging av E39 Svegatjørn - Fanavegen. Foto: Anders Lillesæter

Veidekke anker tunneltvist til Høyesterett: – Det er galt når Vegvesenet tjener 230 millioner på eget lovbrudd

Veidekke har bestemt seg for å anke tvistesaken rundt tunnelbyggetiden ved veiprosjektet E39 Svegatjørn – Fanavegen til Høyesterett.