Vei og Anlegg: To seminarer om utslippsfrie anlegg

Torsdag vil det bli arrangert to fagseminarer med tema utslippsfrie anlegg på Vei og Anlegg i Nova Spektrum. Du kan følge dem her.

Mange byggherrer, spesielt de offentlige aktørene, setter stadig strenger krav til fossilfire og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Dette er noe som i stor grad påvirker markedet, og det er et stort informasjonsbehov rundt tematikken og hvordan den tekniske utviklingen innen området skjer.

Torsdag 25. april arrangeres et heldags seminar om utslippsfri teknologi i anleggsbransjen. Dette arrangeres i et samarbeid mellom nettverket Grønn Anleggssektor, Maskingrossisternes forening MGF og Oslo kommune. Første del er et internasjonalt vinklet seminar: Zero Emissions Construction, international market dialogue. Det gir en oppdatering på dagens og kommende krav til utslippsfri anleggsteknologi på det nordiske markedet.

På del to av heldagsseminaret ser man nærmere på de norske forholdene.

Her skal blant annet gründerne i Leasi fortelle om en ny deleløsning for maskiner via app. Her skal også finansbyråd Hallstein Bjercke i Oslo kommune forteller, om hvordan Oslo skal bli en utslippsfri hovedstad.