Tretten bru kollapset plutselig om morgenen 15. august i fjor. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tretten bru kollapset plutselig om morgenen 15. august i fjor. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vegvesenet vil se på hele historikken til Tretten bru

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har besluttet at mandatet til PwC Norge blir utvidet til å se på hele historikken til Tretten bru.

Den eksterne gjennomgangen ble iverksatt 10. august.

Statens Havarikommisjon jobber parallelt med den varslede delrapport 2 som skal se på Tretten bru sin historikk og forvaltning. Delrapport 1, som ble offentliggjort 15. august, fokuserte på teknisk årsak, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det opprettes i tillegg en intern innsatsgruppe i Statens vegvesen for å få fram fakta knyttet til historikk og dokumentasjon for Tretten bru som støtte for PwC Norge sitt arbeid med den eksterne gjennomgangen, opplyser Vegvesenet.

Den interne innsatsgruppa blir ledet av divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold Bjørn Laksforsmo.

– Både PwC og Havarikommisjonen vil få full tilgang til all relevant informasjon og dokumentasjon. Målet til innsatsgruppa er at alt kommer på bordet, understreker Laksforsmo.

Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Årsaken til at mandatet til PwC Norge utvides og opprettelsen av den interne innsatsgruppa er todelt.

– Det foreligger nå dokumentasjon som viser at Vegvesenet var kjent med at brua ikke kunne bygges som opprinnelig planlagt om nytt regelverk skulle legges til grunn. Vi må se på historikken, dokumentasjonen, vurderingene og beslutningen som ble tatt den gangen. Det er vi nå i gang med, sier Laksforsmo.

Det betyr at mandatet må utvides i tid.

– Det har i tillegg blitt bekreftet hvordan anbefalingen om forsterkning av Tretten bru ble gitt internt tilbake i 2016. Denne anbefalingen kom etter den faglige gjennomgangen av tilsvarende bruer etter Perkolo-kollapsen i 2016. Vi ser at det ble gjort mye med andre bruer i etterkant av Perkolo-kollapsen, men anbefalingen om forsterkning av Tretten bru ble ikke utført. Vi må finne ut av hvordan det har skjedd, sier Laksforsmo.

Målet er at PwC og den interne innsatsgruppa skal fullføre sitt arbeid innen medio november, opplyser Vegvesenet.