Tretten bru kollapset plutselig om morgenen 15. august i fjor. En lastebil og en personbil befant seg på brua, men ingen ble fysisk skadd. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB
Tretten bru kollapset plutselig om morgenen 15. august i fjor. En lastebil og en personbil befant seg på brua, men ingen ble fysisk skadd. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vegvesenet bestiller ekstern gjennomgang av bruforvaltningen

Vegtilsynet har undersøkt 5422 broer over hele landet, ifølge ny rapport. Nå vil Statens vegvesen bestille en ekstern gjennomgang av bruforvaltningen.

Torsdag la Vegtilsynet fram en rapport, hvor 5422 broer over hele landet er undersøkt. Ifølge rapporten at det har blitt gjennomført enkelinspeksjon av de aller fleste bruene (98,3 prosent).

– Rapporten viser at vi har god kontroll på inspeksjon av bruer på riks- og europavei. Nå ønsker jeg å vite om vi bruker denne kunnskapen riktig, og hvordan den inngår i en helhetlig bruforvaltning, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Undersøkelsene er en del av et omfattende arbeid som pågår etter at Tretten bru kollapset over Lågen og E6 i fjor sommer. Flere tilsvarende broer har blitt inspisert i kjølvannet av ulykken.

– Vi skal være trygge på at vi har et system som fanger opp den typen avvik som ikke ble fanget opp i gjennomgangen etter Perkolo-kollapsen i 2016, og hvor anbefalingen blant annet var å forsterke Tretten bru. Derfor skal gjennomgangen også se på hvordan den interne fagrapporten fra 2016 om fagverksbruer i tre ble fulgt opp internt i Vegvesenet, sier Hovland.