Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet vil planlegge mer selv: – En konsulenttime koster fort det dobbelte

Statens vegvesen fortsetter planleggingen av 44 veiprosjekter i 2023. Samtidig varsler byggherren at de vil ta mer av planleggingsjobben i egenregi.

Planleggingsprogrammet til Statens vegvesen ble presentert i etterkant av at NTP for perioden 2022-2033 var lagt fram. Vegvesenet skriver i en pressemelding at de har  brukt tiden etter at statsbudsjettet for 2023 ble vedtatt til å gå gjennom samtlige planprosjekt hvor det jobbes med kommunedelplaner og reguleringsplaner.

– Dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres i tråd med endrede forutsetninger, og det ser vi behov for nå, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.Foto: Statens vegvesen.

Vil gjøre mer selv

Vegvesenet varsler samtidig at de i større grad vil bruke egne ansatte i stedet for innleide konsulenter i planleggingsarbeidet. Når det skal planlegges færre veiprosjekt, blir det mindre behov for å leie inn eksterne konsulenter, skriver byggherren i meldingen.

– En konsulenttime koster fort det dobbelte av timesatsen til en ansatt i Vegvesenet. Da får vi mer vegplanlegging for pengene når vi gjør jobben selv. I tillegg bygger vi opp viktig kompetanse internt sier Davik.

Han legger vekt på at ingen veiprosjekter er lagt bort for godt.

– Mindre penger til planlegging betyr at vi vil bruke noe lengre tid på å planlegge ferdig, sier utbyggingsdirektøren.

– Ferskvare

Utbyggingsdirektør mener det er naturlig å skyve på arbeidet med kommunedelplaner og reguleringsplaner for en del veeprosjekter siden utbyggingstempoet nå tas noe ned.

– Planlegging av nye veier er ferskvare. Det er derfor riktig å prioritere planleggingen av veiprosjekt som vi mener bør komme først i prioriteringen, sier Davik.

Ny NTP-runde

Samtidig fortsetter Vegvesenet arbeidet med det faglige grunnlaget for ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Regjeringen vil legge fram en ny Nasjonal transportplan våren 2024, opplyser Vegvesenet.

Denne vil gi de overordnede rammene og prioriteringene for sektoren framover og med det sette rammene for Statens vegvesens planleggingsaktivitet, skriver byggherren.

Her finner du veiprosjektene Statens vegvesen fortsetter planleggingen av  i 2023.