Bilde fra Statens vegvesens rapport etter kollaps av Bankebrua i Mandal. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet vil dele erfaringer for å unngå nye kollapser

Statens vegvesen inviterer anleggsnæringen til erfaringsdeling for å finne tiltak som hindrer flere kollapser av midlertidige konstruksjoner.

Det skriver Vegvesenet i en invitasjon tirsdag.

Da Bankebrua på gang- og sykkelveien på Fylkesvei 202 i Mandal raste sammen i februar i fjor, falt fire mennesker i vannet. Uhellet skjedde under støping av brudekke.

De fire involverte hadde flaks og kom fra ulykken bare med noen kutt og slag, men kollapsen kunne endt med en dødsulykke, skriver Vegvesenet.

Fem bruer har kollapset under bygging i Statens vegvesen siden 1992. Veibyggeren skriver videre i invitasjonen at de ser likhetstrekk når det gjelder mangelfull prosjektering, utførelse og kvalitetssikring i prosjektene hvor konstruksjonene har falt sammen.

«Hovedinntrykket er at det mangler forståelse for risiko for kollaps av midlertidig konstruksjon, både hos prosjekterende, utførende og byggherre. I tillegg er det avdekket mangelfull etterlevelse av regelverk og kontrakt hos alle aktørene», skriver de.

– Vi styrker vår oppfølging av alvorlige hendelser. Vi blir ikke bedre uten å dele. Jeg håper mange vil bidra i diskusjonen den 28. januar, sier leder av Vegavdelingen i Statens vegvesen, Jane Bordal.