Bettina Sandvin, avdelingsdirektør Prosjekt og kontrakt, Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Foto: Trond Joelson

Vegvesenet utestenger entreprenør

Statens vegvesen beskylder Trafikkdirigering AS for å bryte arbeidstidsbestemmelsene, bruke svart arbeid og ikke etterleve avtaler, og stenger nå entreprenøren ute fra alle sine prosjekter.

Det skriver Romerikes Blad i en artikkel mandag. Saken var først omtalt i Haugesunds Avis.

Vegdirektoratet hevder de har funnet «alvorlige og grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene» hos den Ullensaker-baserte underentreprenøren Trafikkdirigering AS.

Ifølge Haugesunds Avis bygger vedtaket på funn fra Arbeidstilsynet fra flere måneder tilbake.

Styreleder Morten Wergeland Brekke i Trafikkdirigering sier at selskapet nå jobber med å bringe på det rene hvilket omfang saken har.

– Vi holder nå på å skaffe oss oversikt over dette, og tar det høyst alvorlig, sier Brekke til Romerikes Blad.

– For meg er dette nytt, jeg har ikke hatt kjennskap til omfanget som Statens vegvesen beskriver. Jeg har kjent til at Arbeidstilsynet har hatt tilsyn og at Trafikkdirigering var i dialog med Arbeidstilsynet om dette, sier han.

Brekke presiserer at han 10. januar fikk informasjon om resultatet av tilsynet, og at de da iverksatte intern gjennomgang av saken.

Ifølge brevet som ble sendt til Trafikkdirigering før helgen, har Vegdirektoratets kontroller avdekket «et urovekkende høyt» antall regelbrudd, og de skal forekomme i flere regioner.

Ifølge en rapport skrevet av Vegdirektoratet er Trafikkdirigering AS for tiden er inne som underentreprenør i 56 kontrakter.

Selskapet skal selv ha sendt inn bekymringsmeldinger på konkurrerende bedrifter for brudd på arbeidstid, skriver Romerikes Blad.

«Arbeidstilsynet har avdekket at på dette tidspunktet hadde Trafikkdirigering AS selv grove og alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene», skriver Statens vegvesen i innledningen av rapporten.

Bettina Sandvin, avdelingsdirektør for prosjekt og kontrakt, sier til Romerikes Blad at de som leder virksomhetene må rydde opp og få orden på arbeidsforholdene. Før det er gjort, får ikke virksomheten arbeid på noen kontrakter for Statens vegvesen.

– Vi gjør dette for å sikre arbeidsforholdene for de ansatte, sier Sandvin til Romerikes Blad.