<p>- Jeg hører mange festtaler, men ser lite handling. Det må være samsvar mellom det bransjen sier og det de gjør. I dag ser vi ofte det motsatte, sier Jon Molnes i krimseksjonen til Statens vegvesen.</p>Øystein SeljeflotTerje Moe GustavsenBettina Sandvin

Dialogkonferanse: Bekymret over omfattende omfang av lovbrudd på Statens vegvesens prosjekter

Etter funn  av omfattende brudd på lover og regler, inviterte Statens vegvesen fredag til dialogmøte med bransjen. - Hvis vi skal ha et seriøst arbeidsmarked handler det ikke bare om oss, men om hele bransjen. Jeg hører mange festtaler, men ser lite handling, sier lederen i krimseksjonen til Vegvesenet.

Statens vegvesen har styrket sin innsats mot useriøs og kriminell aktivitet, og har gjennom flere undersøkelser på sine anlegg oppdaget det de beskriver som omfattende brudd på lover og regler.

Avdelingsdirektør for prosjekt- og kontraktseksjonen Bettina Sandvin i Vegdirektoratet sier det oppdages brudd på arbeidsvilkår i over halvparten av kontrollene på prosjektene deres.

Bettina Sandvin

- Vi må ta innover oss at situasjonen er verre enn vi hadde trodd. Det er gjennomført rundt 170 stikkprøver det siste året, og vi finner brudd i over halvparten av dem. I tillegg finner krimseksjonen til Vegvesenet brudd på lover regler hver gang de løfter en stein. I hvert prosjekt de kobles inn, finner de avvik, sier Sandvin til Byggeindustrien.

- Det er en skuffelse for oss at det er så mye, men vi må ta det innover oss. Vi må ta bort sløret fra øynene og se verden for det den er. Hvis vi ikke erkjenner problemet, får vi ikke gjort noe med det, legger hun til.

På grunn av de alvorlige funnene inviterte de fredag bransjen til et dialogmøte.

- Vi må stå sammen og samarbeide i kampen mot useriøse aktører. Det er ingen eksperter på dette området. Vi er selv i en lærings- og utviklingsprosess, og er avhengig av at alle aktørene tar ansvar og samarbeider. Vi har selv et ansvar for å passe på at kriminelle ikke kommer fram til pengesekken, men det har også entreprenørene. Vi klarer ikke jobben alene, sier Sandvin.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Auditoriet til Statens vegvesen på Brynseng i Oslo var nær fullsatt under dialogmøtet fredag.

- Mange festtaler, lite handling

Jon Molnes, leder i krimseksjonen til Statens vegvesen, mener at en felles forståelse av situasjonen gir godt grunnlag for diskusjon om blant annet tiltak.

- Krimseksjonen har bare jobbet et års tid, men summen og bredden av det vi finner er bekymringsfullt. Hvis vi skal ha et seriøst arbeidsmarked handler ikke det bare om oss, men kanskje aller mest om bransjen selv, sier han og legger til:

- Jeg hører mange festtaler, men ser lite handling. Det må være samsvar mellom det bransjen sier og det de faktisk gjør. I dag ser vi ofte det motsatte. Flere aktører sier en ting og gjør noe annet. Mange tar inn underentreprenører de ikke burde, og gjør ikke kontroller. Det bidrar til å skape et useriøst arbeidsmarked, hvor det er vanskelig å tjene penger.

Molnes sier han ikke har noen fasit på hvordan virksomheter i bygg- og anleggsbransjen skal vinne kampen mot de useriøse, men mener mye handler om ledelse og hvilken kultur man har sin bedrift.

- Den enkelte aktør er nødt til å ta et klart standpunkt med tanke på skikkelighet – og etterleve det. I det ligger også å si fra om useriøse aktører som ødelegger markedet. Det kan gjøres ved å tipse oss, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Øystein Seljeflot i EBA holdt innlegg under dialogmøtet.

Gode verktøy for kontroll

Advokat Øystein Seljeflot i EBA sier entreprenørbransjen er helt enige i at det trengs en felles innsats for å bekjempe useriøse i bygg- og anleggsbransjen.

- Det er allerede utarbeidet gode krav og verktøy for kontroll, utviklet av oppdragsgivere og leverandører. Bransjen har jobbet sammen på tvers, og blitt enige om krav og verktøy som gjør oss skodd til å ta opp kampen mot seriøse, sier han til Byggeindustrien.

Utfordringen for både byggherrer og entreprenører er ifølge Seljeflot å følge opp hjelpemidlene.

- Det handler om å samles om de hjelpemidlene vi allerede har. Vi må få kravene og verktøyene ut i organisasjonen, og få til det kompetanseløftet som er nødvendig for å følge dem opp. Samtidig må vi jobbe med å forbedre verktøyene som brukes i dag, blant annet HMS-kortet, sier han.

Seljeflot påpeker også at det ikke er et poeng å ha strengest mulig sanksjoner.

- Løsningen er å stille de rette kravene med de rette og treffsikre sanksjonene, sier han.