Skogsveibruene Blakkesrud og Fjell-Leet over E6 i Eidsvoll stenges for kjørende.
Skogsveibruene Blakkesrud og Fjell-Leet over E6 i Eidsvoll stenges for kjørende.

Vegvesenet stenger to trebruer

Nye beregninger etter skjerpede krav fra Statens vegvesen gjør at skogsveibruene Blakkesrud og Fjell-Leet over E6 i Eidsvoll stenges for kjørende.

Trebruene over E6 åpnet i 2011 og har en lengde på 38 og 48 meter. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for bruene.

Vegvesenet skriver i en pressemelding at begge bruene trygt kan brukes for gående, syklende eller de som går på ski. Det skal gjøres ytterligere beregninger for om bruene fortsatt kan brukes av jordbruksvirksomhet.

Bakgrunn for stenging

I sikkerhetstilrådingen fra Statens Havarikommisjon i delrapport 1 for Tretten bru, ble Statens vegvesen bedt om å formidle til eiere av trebruer en anbefaling om å etterregne og kontrollere knutepunkt med strekk i fiberretning for blokkutriving i henhold til Eurokode 5, og at brueierne iverksatte hensiktsmessige tiltak ved funn av overutnyttelse.

Tilrådingen fra Havarikommisjonen innebærer en innskjerping av kravene, som gjør at Statens vegvesen har valgt å ta høyde for det som mest sannsynlig vil komme i neste generasjon av Eurokodene og som vil bli gjeldende fra 2026, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Gitt kravene for gjeldende Eurokode er de innenfor, men vi ser at de ikke vil tilfredsstille kommende generasjon. Bruene stenges derfor ut ifra «føre-var-prinsippet», sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sikkerheten først

De nye beregningene gjør at bruene per nå ikke kan kvalifiseres for den laveste kjøretøyklassen, Bk 6/28, opplyser Vegvesenet.

– Disse to bruene, som vi tidligere har gjenåpnet med svært redusert bæreevne, får med de nye skjerpede kravene overbelastning med hensyn til risiko for blokkutriving. Av sikkerhetsmessige hensyn vil vi nå derfor stenge disse bruene. Vi beklager sterkt ulempene dette medfører for berørte trafikanter og brukere og vi vil ha høy prioritet på å finne løsninger på krysningsbehovene, samt å etablere mulige nye bruer. Sikkerheten må likevel komme først, understreker Eiterjord.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. Foto: Kjetil S. Grønnestad.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen. Foto: Kjetil S. Grønnestad.

Blokkutriving og utmatting

Blokkutriving er en øyeblikkelig bruddform som oppstår mellom tredel og stål/dybler ved knutepunkt. En «blokk» med treverk blir sittende igjen imellom dyblene i knutepunktet. Utmatting er sprekkdannelser som opptrer når det utsettes for vekslende overbelastning over tid. I tillegg kan vind og fukt påvirke utmatting, forklarer Vegvesenet.

Blokkutriving er identifisert av Statens Havarikommisjon som årsaken til at Tretten bru i Øyer kommune kollapset 15. august 2022.

– De nye beregningene og oppfølgingen er et eksempel på at vi følger opp tiltakspakken som vi iverksatte etter at PwC Norway presenterte sin eksterne og uavhengige gjennomgang av Tretten bru og tilrådingen til Statens Havarikommisjon, sier Eiterjord.

14 trebruer ble stengt

De to bruene over E6 som nå blir strengt, var blant de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru kollapset.  Det er gjennomført spesialinspeksjoner og etterregninger for alle bruene, ti av dem er Vegvesenets ansvar, og etaten har jobbet kontinuerlig med vurderinger og tiltak for disse bruene, skriver Vegvesenet i meldingen.

Dette er status per i dag for riksveibruene som ble stengt etter at Tretten bru kollapset, og som Vegvesenet har ansvaret for:

De fire siste følges opp av Innlandet fylkeskommune (Flisa bru og Evenstad bru), Østfold fylkeskommune (Bliksland bru) og Akershus fylkeskommune (Sundbyveien bru) som brueiere, står det i meldingen.

De nye kravene og etterregningene rammer kun skogveibruene som krysser E6 i Eidsvoll og berører ikke de øvrige riksveibruene som er bygget som fagverksbruer i tre, understreker Vegvesenet.