Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Vil ikke godkjenne nye veiprosjekter med tre

En rapport avdekker flere feil og feilvurderinger i Vegvesenets oppfølging av sine trebruer etter at flere svakheter ble avdekket rundt en brukollaps i 2016. Nå gjør de grep som skal sikre at kollapsen på Tretten bru i 2022 ikke skal gjenta seg.