Ølen Betongs veggelementer med 12 centimeters tykkelse, ble første gang montert i 2021 i Sandnesheiatunnelen i Mandal, som Hæhre Entreprenør bygde for Nye Veier. Foto: Ølen Betong.

Ølen Betongs veggelementer med 12 centimeters tykkelse, ble første gang montert i 2021 i Sandnesheiatunnelen i Mandal, som Hæhre Entreprenør bygde for Nye Veier. Foto: Ølen Betong.

Vegvesenet presenterte nytt tunneltiltak – visste ikke at Nye Veier-prosjekt var først ute i 2021

Folk i tunnelbransjen stusset da Statens vegvesen tilsynelatende presenterte 12 centimeter tykke tunnelelementer som en nyhet. Ølen Betong startet nemlig leveringen av denne typen elementer allerede i 2021.