Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik og konserndirektør for infrastruktur i Veidekke, Øivind Larsen. Hammersborgtunnelen i bakgrunnen. Foto: Statens vegvesen
Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik og konserndirektør for infrastruktur i Veidekke, Øivind Larsen. Hammersborgtunnelen i bakgrunnen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet og Veidekke signerte for Ring 1-tunneler

Statens vegvesen og Veidekke entreprenør signerte mandag 14. august kontrakt for ombygging og oppgradering av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo sentrum.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen lyste ut konkurransen om ombygging av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandtunnelen november 2022, og innstilte Veidekke entreprenør til kontrakten 4. juli i år.

– Vi har nådd en stor milepæl i prosjektet. En signert kontrakt med Veidekke betyr at vi endelig kan starte samhandlingsfasen, eller utviklingsfasen som vi også kaller den. Gjennom denne fasen skal vi sammen gå gjennom hele prosjektet bit for bit og finne optimaliserte løsninger for ombyggingen og oppgraderingen av tunnelene. Endelig kostnad for prosjektet vil først være klar etter at utviklingsfasen er gjennomført, det vil si om cirka et år, altså sommeren 2024. Da starter også selve anleggsarbeidene sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i pressemeldingen.

– Vi takker så mye for tilliten. Det er jo en stund siden vi har hatt byggeoppdrag for Statens Vegvesen, så vi er stolte over å ha vunnet konkurransen om denne samspillskontrakten. Nå gleder vi oss til å komme i gang med samarbeidet om å utvikle det som både er et utfordrende og svært viktig prosjekt for trafikkavviklingen i Oslo sentrum og for sikkerheten til regjeringskvartalet, kommenterer konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Anleggsarbeidet er planlagt å starte opp sommeren 2024. Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen vil da være stengt for all trafikk. Anleggsperioden er planlagt å vare i tre år.

Tildelingen innebærer at Veidekke skal prosjektere og bygge om Hammersborgtunnelen. Tunnelen, som i utgangspunktet skulle oppgraderes, ble senere politisk vedtatt at skulle bygges om av sikkerhets- og beredskapsårsaker med hensyn på nærheten til nytt regjeringskvartal, skriver Vegvesenet. Vaterlandtunnelen skal oppgraderes i tråd med Statens vegvesens opprinnelige planer.