salt drift og vedlikehold mesta
salt drift og vedlikehold mestaFoto: Mesta

Vegvesenet og Mesta automatiserer vinterdriften – kan redusere saltbruken med 30 prosent

Statens vegvesen og Mesta skal samarbeide om mer automatisert vinterdrift. Bruk av ny teknologi og flere data om vær og føre, skal gi mer effektiv brøyting og mindre bruk av salt.

Riksvegene i Salten i Nordland og Sunnfjord i Vestland er valgt ut som testområder, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Målet er å utvikle metoder som sikrer bedre og mer forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet, samtidig som vi reduserer klimautslipp og kostnader i driften av vintervegene, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Automatisk salting

– Dette markerer startpunktet for et av våre mest innovative prosjekter innenfor drift og vedlikehold. Ambisjonen er å bruke ny teknologi til å forene høy trafikksikkerhet med økt bærekraft i vinterdriften, sier Ketil Dahl, leder for marked og forretningsutvikling i Mesta.

Ved hjelp av lasermålere og avansert bildebehandling kan saltbilene analysere føreforholdene rett foran bilen mens den kjører, og tilpasse saltmengden automatisk.

Mer omfattende bruk av vær- og føredata gir også entreprenøren et bedre grunnlag for å ta beslutninger om den løpende driften, for eksempel om når og hvordan det skal saltes og hvordan mannskaper og utstyr skal disponeres.

I tillegg til å drifte vegene mer effektivt, kan klimautslippene kuttes når både salt og drivstoffbruken reduseres.

Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen (t.v) og Ketil Dahl, leder for marked og forretningsutvikling i Mesta.
Bjørn Laksforsmo, direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen (t.v) og Ketil Dahl, leder for marked og forretningsutvikling i Mesta.

Samarbeider om innovasjon

Mesta har ansvaret for driften av riksveiene i de to testområdene, og Statens vegvesen gir økonomisk støtte til prøveprosjektene med tanke på å utvikle løsninger til praktisk bruk. Testperioden vil gå over de tre neste vintersesongen.

Salten og Sunnfjord er valgt ut fordi disse har variert topografi og vekslende vinterforhold, samtidig som testperioden faller godt sammen med Mestas kontrakter for drift av riksvegene i områdene, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Når Mesta er offensiv på løsninger som gir mer drift og vedlikehold for pengene, er det klart at Statens vegvesen skal delta, både for å lære og for å sikre erfaringsoverføring. Samarbeidet er helt i tråd med vår nye kontraktsstrategi, som åpner for å ta i bruk ny teknologi og nye metoder i løpet av kontraktsperioden, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Flere partnere

Mesta har inngått avtale med sin svenske samarbeidspartner Klimator AB for å ta i bruk deres patenterte teknologi Ahead som er utviklet primært for bilindustrien. Ahead-systemet måler føreforholdene med lasersensorer og beregner og visualiserer kommende føreforhold opp til 50 meter foran bilen.

Basert på Aheads analyser av føreforholdet foran saltbilen, kan det gjøres automatiske justeringer av saltmengden. Testresultater fra Sverige tyder på at saltmengdene kan reduseres med mellom 20 og 30 prosent, opplyser Vegvesenet.

Mesta bruker allerede i flere driftskontrakter Road Status Information (RSI) fra Klimator, som er et avansert beslutnings- og oppfølgingssystem for alle tiltak innenfor vinterdriften.

Med å komplettere RSI med Ahead er målet å ytterligere styrke prognoseverktøyet med mer data sammen med potensialet i et ombordsystem for å justere pågående tiltak automatisk, basert på disse prognosene.

– Det er første gang i verden at denne teknologien tas i bruk i vinterdriften. Smart vinterdrift med teknologi som dette kan gi store gevinster for både miljø og klima når salt og vinterdriftskjøretøy brukes på en mer effektiv måte, samtidig som man oppnår en høy trafikksikkerhet for alle som ferdes på vinterveiene, sier Ketil Dahl i Mesta.