- Med prisstigningen vi har på driftskontraktene i år, så har vi måttet bremse kraftig på vedlikeholdstiltak for å ikke sprenge budsjettet, forteller Odd Inge Bardal, fylkesdirektør transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

- Med prisstigningen vi har på driftskontraktene i år, så har vi måttet bremse kraftig på vedlikeholdstiltak for å ikke sprenge budsjettet, forteller Odd Inge Bardal, fylkesdirektør transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.

Sliter med stor prisøkning i driftskontraktene - må bremse kraftig i veivedlikehold

– Uten mer penger fra staten ser ikke jeg hvordan dette skal løse seg, sier Odd Inge Bardal, fylkesdirektør transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.