Anleggssekretær Olav Strand Nilsen i LO og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik signerte avtalen på Youngstorget tirsdag. Foto: Statens vegvesen
Anleggssekretær Olav Strand Nilsen i LO og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik signerte avtalen på Youngstorget tirsdag. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet og LO skal kjempe sammen mot arbeidslivskriminalitet

Statens vegvesen og LO har skrevet under en samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen.

– Det er viktig for Statens vegvesen å forebygge og avdekke useriøs og kriminal aktivitet i våre vegprosjekt. Samarbeidet med LO vil vi styrke dette arbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet har i flere år jobbet for å sikre gode forhold for ansatte som jobber i prosjektene til vegetaten. Davik mener at et internasjonalt arbeidsliv med flere utenlandske entreprenører har gjort det mer krevende å holde oversikt over alle avtaler som skal sikre gode arbeidsbetingelser for ansatte som jobber på norske vegprosjekt.

- Avtalen med LO er et virkemiddel vi ønsker å prøve ut for å styrke arbeidet vi allerede gjør, sier Davik.

LO har siden tidlig på 80-tallet ved oppstart av utbyggingen av gassanlegget på Kårstø, fulgt opp anleggsbransjen. Senere har LO fulgt opp blant annet utbygging av OL-anleggene i 1994, i flere prosjekt ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Operaen, Follobanen, samt en rekke olje- og gass-utbygginger de siste årene.

Innleie av arbeidskraft, arbeid i høyden, språk og oppfølginga av HMS spørsmål er noe av det som gir utfordringer i prosjekt de er inne i.

– Våre folk opplever at det kan være utfordrende å følge opp utenlandske selskaper når det gjelder lovverket. Kunnskapsnivået er varierende, sier Truls Olav Strand Nilsen i samme melding. Han er seksjonsleder/anleggssekretær i LO, og følger opp anleggskoordinatorene.

Det legges opp til fire LO-koordinatorer hos Statens vegvesen. Med det blir Statens vegvesen den byggherren som vil ha flest LO-koordintorer ute på anleggsplassene.

Avtalen sikrer at flere store utbyggingsprosjekt skal følges opp av LO-koordinatorer.

  • Ring 1 og E39 Gartnerløkka/Kolsdalen i Oslo og Kristansand.
  • Prosjekt Salten + bypakke Bodø (Bodø/Fauske)
  • E136 Breivika – Lerstad/Bypakke Ålesund
  • E39 Rogfast – ev.t andre prosjekter I Rogaland - Stavanger

Vegvesenet har også innledet et samarbeid med Skatteeaten og A-krimsenteret hvor de følger opp Sotrasambandet i Bergen.

– Det er viktig å ha en bred front for å sikre at det er de seriøse aktørene som jobber for oss, sier Davik.