Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen mener robotlasersveisen til Sunnmøre-baserte Prodtex er et trippelt kinderegg: Den gjør produksjon av stålbruer rimeligere, raskere og mer klimavennlig. Hans Olav Rogde er plassjef ved Prodtex i Vannylven. Foto: Per Kollstad / Statens vegvesen
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen mener robotlasersveisen til Sunnmøre-baserte Prodtex er et trippelt kinderegg: Den gjør produksjon av stålbruer rimeligere, raskere og mer klimavennlig. Hans Olav Rogde er plassjef ved Prodtex i Vannylven. Foto: Per Kollstad / Statens vegvesen

Vegvesenet mener man kan bygge alle stålbruer med lasersveis og roboter

Tester av verdens første bilbru bygget med robotisert lasersveis har gitt Statens vegvesen sterk tro på den nye teknologien.

– Robot lasersveis-teknologien er et trippelt kinderegg som revolusjonere norsk og internasjonal brubygging, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i en pressemelding fra Statens vegvesen torsdag.

Onsdag kveld åpnet drift- og vedlikeholdsavdelingen i Vegvesenet Ya bru for trafikk. Den nye riksveibrua helt nord i Østerdalen på Kvikne er verdens første bilbru som er laget med automatisert og robotisert lasersveis-teknologi.

– Vi har hatt møter med det nederlandske vegvesenet i sommer. Sist uke var et britisk brumagasin på Fiskå, sier sjefingeniør Cato Dørum i teknologiavdelingen på Utbygging.

Den 48 meter lange brua er laget med ett spenn, og ruver ikke i terrenget. Men teknologien som er brukt i produksjonen av stålelementene, gjør den beskjedne brua til en verdenssensasjon i brusammenheng, skriver Vegvesenet.

I februar 2022 åpnet Frønes gang og sykkel i Åfjord kommune i Trøndelag. Med åpningen av bilbrua på Kvikne, har Statens vegvesen og teknologibedriften Prodtex Industri AS tatt teknologien enda et steg  videre.

I vinter gjennomførte Sintef og DNV en omfattende fullskala test av robotlasersveisede brueelementer. I testhallen til DNV i Bærum ble bruelementene utsatt for trykk på 25 tonn og 38 tonn, flere ganger større enn trykket fra akslingene til et tungt kjøretøy, skriver Vegvesenet. Etter mer enn en million sykluser med et stempel med 25 tonn trykk, kom materialbruddet – i stålet og ikke i sveisen.

– Metoden gjør lasersveisen minst dobbelt så sterkt som en tradisjonell sveiseskjøt. Det gjør at vi kan bruke mindre stål, og oppnå samme styrke og holdbarhet i stålbruene. Den to kilometer lange Julsundbrua på Møreaksen er planlagt å veie 18.000 tonn. Med den nye robotlasersveis-teknologien kan vi slanke brua med 1.000 tonn, sier sjefingeniør Cato Dørum i Statens vegvesen.

Elverhøy bru i Sunndal er under produksjon. Nå vurderer Vegvesenet å bruke samme teknologi for flere av bruer. Det er, ifølge pressemeldingen, teknisk mulig å bygge Julsundbrua og andre av bruene som krysser fjorder på E39, med denne metoden.

– Jeg tror vi ser starten på et nytt industrieventyr her på Sunnmøre. Dette er teknologi for framtidens bruer. Jeg synes det er flott at Statens vegvesen har bidratt tungt inn i arbeidet med å jobbe fram nye teknologiske løsninger for fjordkryssinger sammen med Prodtex, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Vegvesenet.

Den nye teknologien kan brukes på alle former for stål, og kan brukes på alle typer bruer i stål enten det er flytebruer, hengebruer og bjelkebruer, skriver Statens vegvesen.