Illustrasjonen viser det nye Lerstadkrysset. Konkurranse om bygging av E136 Breivika-Lerstad er lyst ut. Dette blir den største kontrakten i Bypakke Ålesund. Illustrasjon: RedAnt / Statens vegvesen
Illustrasjonen viser det nye Lerstadkrysset. Konkurranse om bygging av E136 Breivika-Lerstad er lyst ut. Dette blir den største kontrakten i Bypakke Ålesund. Illustrasjon: RedAnt / Statens vegvesen

Vegvesenet lyser ut Ålesund-tunnel

Statens vegvesen lyser ut konkurranse om bygging av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune.

Den nye veien vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest, og gang- og sykkelveg på hele strekningen, skriver Statens vegvesen ien pressemelding.

- Ny innfartsveg til Ålesund gjennom Lerstad har vært planlagt i over 40 år, og er det største og mest omfattende tiltaket i Bypakke Ålesund. Nå lyser vi ut, og ser frem til dialogen med markedet, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen i meldingen.

Arbeidet lyses ut som en utførelsesentreprise, og prosessen blir gjennomført som anskaffelse med prekvalifisering og forhandling. Påmeldingsfristen for entreprenørene er 20 juni. Forhandlinger vil pågå utover høsten, med mål om å signere kontrakt i desember.

2,6 kilometer toløps-tunnel med dagsone i begge ender

Kontrakten omfatter blant annet:

2600 meter tunnel med to felt i hvert løp.

  • Nytt to-planskryss på Lerstad med planfritt kryss, på- og avkjøringsramper og rundkjøring til lokalvegsystemet.
  • Dagsone i Breivika med ny E136 fra rundkjøring til tunnel, filterfelt.

På Lerstad-siden av tunnelen er forberedende arbeid ferdig. I Breivika er arbeidet godt i gang, og skal være ferdig til høsten. Påhuggene på begge sider vil være klar ved oppstart av entreprisen som nå lyses ut, melder Vegvesenet.