Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, vil i gang med utbedringen av ny riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, vil i gang med utbedringen av ny riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo.

Vegvesenet i gang med planleggingen av ny riksvei 4 Oslo – Gjøvik

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen vil i gang med utbedringen av riksvei 4 mellom Gjøvik og Oslo i den første seksårsperioden av ny Nasjonal transportplan.

– Det er viktig å få startet arbeidet med utbedring av riksvei 4 i den neste seksårsperioden. Før vi gjør det må planarbeidet etter plan- og bygningsloven være klart. Veien spiler en viktig rolle i utviklingen av bo- og arbeidsmarked og næringsliv på det sentrale Østlandet med Raufoss-systemet i midten. Utbygging vil korte ned reisetid med 30 minutter, sier Kjell Inge Davik, i en pressemelding.

Møter politikere og pådrivere

Torsdag møter Davik Stor-Oslo nord alliansen. Senere samme dag møter områdedirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, politikere, Norges lastebileierforbund og andre pådrivere for å bygge ny riksvei fra Gjøvik og inn mot Oslo i Riksveg 4 forum, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I de to møtene vil Davik og Foss fortelle at Statens vegvesen har startet arbeidet for å finne de beste løsningene for trafikken på riksvei 4 og folk som bor langs veien fra Gjøvik og inn mot Oslo. Arbeidet blir mer krevende jo nærmere Oslo en kommer. Samtidig er det gjennom Nittedal og inn i Oslo forsinkelsene er størst for trafikken inn mot Oslo, står det i meldingen.

– Vi må finne en løsning som får næringstransporten inn til Alnabru, uten at vi får mer persontrafikk inn mot Oslo. Det skal vi klare, sier Davik.

I første omgang vil Vegvesenet diskutere med kommunene hvordan partene i felleskap skal gjennomføre det formelle planarbeidet.

Nittedal

Ifølge Statens vegvesen er det også flere valg som tas gjennom Nittedal.

– Vegvesenet har gjennomført flere møter med Nittedal kommune. Dialogen er god. Jeg har stor tro på at vi skal finne løsninger som ivaretar hensynet til Nittedal og trafikken gjennom kommunen, sier Davik.

Lenger nord er fellesstrekningen med riksvei 4 og E16 fra Roa til Grua enklere å bygge ut til en motorvei som er dimensjonert for trafikken, opplyser Vegvesenet.

Vegvesenet prioriterer riksvei 4

Riksvei 4 er en av sju strekninger som Vegvesenet prioriterte i arbeidet med Nasjonal transportplan. Valget av strekninger bygger på en forutsetning om at økt fremkommelighet utvider bo- og arbeidsmarked og er av stor betydning for næringslivet, skriver Vegvesenet.

Ifølge Vegvesenet prioriterer de utvikling av lange strekninger i regioner med stor verdiskapning hvor næringen er avhengig av veitransport for å nå markedene.

Mandag 23. august signerer Kjell Inge Davik kontrakten med Hæhre/Isachsen for strekningen Roa-Gran.