Gode løsninger sikret Hæhre & Isachsen-kontrakt - på tross av at de ikke var lavest på pris

Statens vegvesen skriver at flere gode løsninger for ny Riksveg 4 mellom Roa og Gran var årsaken til at de valgte Arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS til prosjektet, på tross av at entreprenøren ikke hadde det laveste tilbudet.

- Konkurransen var jevn og god. Skanska og Peab ga Hæhre konkurranse til døra, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland i en pressemelding.

Vegvesenet opplyser at det skilte 77 millioner kroner mellom det beste og det dårligste tilbudet. Tilbudet til arbeidsfellesskapet Hæhre & Isachsen ANS er, etter fratrekk for gode løsninger, på 704 millioner kroner. Hele prosjektet Rv.4 Roa-Lygna har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

De forteller at de største utfordringene ligger i løsningsvalg for Holmen bru, kryssing av myrområder, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase. Trafikken på Rv.4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Det er også utfordrende masser i grunnen. Målet er å bygge veien på to år.

- Her leverte Hæhre og Isachsen, gode løsninger. Hæhre har også levert inn gode klimaløsninger, sier Johansen i meldingen

Den 4,1 kilometer lange strekningen skal avløse dagens Rv.4 med 60-sone og flere trafikkulykker. Vegvesenet ser for seg byggestart rundt 1. september, og veien skal etter planen åpne før jul i 2023.

Prosjektet består også av to andre kontrakter: Sandvold-Amundrud, 3,8 kilometer tre felts veg med midtdeler som vi nå er i full gang med kontrahering på, samt Allmenningsdelet-Lygnebakken, fem kilometer to felts veg med breddeutviding og nytt toplanskryss. Denne blir lyst ut i høst, opplyser Vegvesenet.

Arbeidet med miljøgata i Gran er satt på vent for å få kontroll på kostnadene.