Statens vegvesen utfører omfattende oppgradering i riksveitunneler med lengder over 500 meter. Blant annet blir det sprengt ut bergrom for å gjøre plass til tekniske bygg inne i tunnelen. Foto: Statens vegvesen
Statens vegvesen utfører omfattende oppgradering i riksveitunneler med lengder over 500 meter. Blant annet blir det sprengt ut bergrom for å gjøre plass til tekniske bygg inne i tunnelen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet har oppgradert 86 av 131 TEN-T-tunneler: – Det er fortsatt en horisont med mye jobb

Så langt har Statens vegvesen oppgradert 86 tunneler med lengder over 500 meter, som inngår i det transeuropeiske veinettet (TEN-T). Byggherren kan forsikre entreprenørene om at det fortsatt blir stor aktivitet innen tunneloppgradering, ikke minst på Vestlandet.