Statens vegvesen besøkt NCC på Rugstad.
Statens vegvesen besøkt NCC på Rugstad.

Vegvesenet besøkte NCCs asfaltfabrikk på Rugsland

NCC har tatt i bruk pelletsfyring i asfaltfabrikken på Rugsland, og på den måten klart å redusere C02-utslippet betydelig, På mandagen besøkte Statens vegvesen fabrikken. 

NCC Industry har nettopp startet opp med pelletsfyring av asfaltfabrikken og kan dermed redusere CO2-utslippet fra planlagt produksjon med 80 prosent i forhold til tradisjonell asfaltproduksjon.

En delegasjon fra Statens vegvesen besøkte mandag fabrikken, og skal ifølge en pressemelding ha blitt imponert over hvordan NCC reduserer utslippene.

NCC har i flere år jobbet med å utvikle en løsning for å benytte trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen.

Bærekraftig tiltak

– Å ta i bruk trepellets anser vi som å være det mest bærekraftige tiltaket vi kan gjøre i asfaltproduksjonen. Vi opplever at stadig flere kunder forventer mer bærekraftig asfalt og dette er et resultat av godt utviklingsarbeid i NCC over flere år, sier Henrik Bager, leder for NCC Industry i Norge i pressemeldingen.

I tillegg til en befaring på fabrikken, ble det også gjennomført et møte hvor Statens vegvesen diskuterte erfaringer, forventninger og ambisjoner for årene som kommer.

– En grønn transformasjon vil ikke skje noe sted uten å erkjenne at innovasjon og utvikling er drevet av markedet og insentivert av klare krav fra kundene og ikke minst rammer som skaper god konkurranse, sier Ylva Lagesson, head of NCC Industry i meldingen.

Riktig spor

Hun mener Statens vegvesen, ved å benytte CO2-vekting i anbudskonkurransene, har belønnet innovasjon og utvikling av mer bærekraftig produksjon av asfalt.

NCC Industry har som ambisjon å konvertere alle asfaltfabrikkene til pelletsfyring i årene fremover.

– Vi har fått klare signaler fra Statens vegvesen om at vi er på riktig spor og vi forventer at Vegvesenet fortetter å være den viktige drivkraften for ytterligere reduksjon av CO2-utslippet, avslutter Henrik Bager.