AF Gruppen hadde asvaret for rehabiliteringen av E6 Vålerengatunnelen i Oslo. I mai 2021 skjedde det en arbeidsulykke i forbindelse med asfaltlegging i tunnelen. I etterkant av ulykken satte Vegvesenet ned en granskningsgruppe som leverte en undersøkelsesrapport.
AF Gruppen hadde asvaret for rehabiliteringen av E6 Vålerengatunnelen i Oslo. I mai 2021 skjedde det en arbeidsulykke i forbindelse med asfaltlegging i tunnelen. I etterkant av ulykken satte Vegvesenet ned en granskningsgruppe som leverte en undersøkelsesrapport.Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen.

Vegvesenet beskyldte AF Gruppen for «løgnsaker» – innrømmer uheldig karakteristikk

To saker som Statens vegvesen har beskrevet som «løgnsaker», og spørsmål rundt HMS-kultur, er beskyldninger AF Gruppen må tåle i en rapport som byggherren utarbeidet i etterkant av en arbeidsulykke i 2021. Entreprenøren kjenner seg ikke igjen i en del av formuleringene i rapporten, og også Vegvesenet innrømmer at karakteristikken av AF er uheldig.