Dyringsbrua ved Liavassosen i Skjåk forsvant på sekunder av de store vannmassene. Nå ber Statens vegvesen folk om å holde seg unna bruene i Ottadalen. Foto: Kåre Spestad / NTB scanpix

Vegvesenet ber folk holde seg unna bruer i Ottadalen

Flere bruer i Skjåk og Lom har fått store skader på grunn av flommen. Nå advarer Vegvesenet folk mot å oppholde seg på bruene.

Den store vannføringen i Ottavassdraget har satt alle fylkesveier i Skjåk under vann søndag. Samtidig er situasjonen kritisk for flere bruer i Lom og Skjåk.

Søndag ble Dyringsbrua i Skjåk tatt av vannmassene, og det er fare for at flere bruer kan lide samme skjebne.

– Vi har alt personell ute for å begrense skade og ivareta bruer og veinett, sier seksjonsleder Ole Einar Fossen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Driftsentreprenøren Mesta har hatt folk ute siden i natt, og Vegvesenet har også hatt egne folk ute for å støtte entreprenøren siden søndag morgen.

– Vannmassene er større enn i en vanlig vårflom og utgjør en ekstrem påkjenning for bruene våre. Vi jobber nå for fullt med å begrense skadene på bruene. Marlo bru i Skjåk vet vi har fått store skader på grunn av den ekstreme påkjenningen, sier Fossen.

Det er ingen øst-vest-forbindelse gjennom Ottadalen nå, i og med at fylkesvei 55 over Sognefjellet også er stengt, i tillegg til riksvei 15. Alternativ rute er E136 gjennom Romsdalen eller E16 Valdres via fylkesvei 51 over Valdresflye.